portal wsparcia SowaSQL

Zapraszamy wszystkich z Państwa, którzy użytkują system SowaSQL, do korzystania z naszego nowego Portalu wsparcia, dostepnego pod adresem https://wsparcie.sowasql.pl/

Portal ten pozwala na:

 • zgłaszanie problemów z działaniem systemu SowaSQL
 • śledzenie informacji o postępach w realizacji zgłoszeń
 • dyskusje na forum z innymi użytkownikami systemu
 • przeglądanie bazy wiedzy

Docelowo portal ten będzie dla Państwa podstawowym narzędziem do komunikacji z naszą ekipą wdrożeniową. Serdecznie zapraszamy do rejestracji na portalu wsparcia.

na stanowisku bibliotekarza

Najszybszym sposobem uzyskania naszego wsparcia technicznego, bezpośrednio na stanowisku pracy, jest skorzystanie z programu pomocy zdalnej.

Oprogramowanie nie wymaga instalacji. Wystarczy je pobrać, uruchomić i podać administratorowi wyświetlany identyfikator i jednorazowe hasło do połączenia.

Wykorzystujemy również program prezentacji zdalnej w czasie prowadzonych zdalnie szkoleń. Po pobraniu i uruchomieniu tego narzędzia należy wpisać identyfikator szkolenia i hasło podane przez organizatora prezentacji.

Korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań TeamViewer.

na serwerze

W wielu przypadkach konieczna jest nasza zdalna interwencja na serwerze.

W zależności od platformy systemowej możemy zestawić połączenie za pośrednictwem odpowiedniego protokołu (np. SSH, RDP) lub przez VPN. Możemy ustalić z Administratorem adres IP z jakiego bedą prowadzone połączenia by mógł odpowiednio przygotować konfigurację sieci.

Dla systemów Linux preferujemy autoryzację przy pomocy kluczy SSH.

Nasz klucz publiczny jest dostępny tutaj.

sprawdź adres IP, przetestuj łącze

Informacja o publicznym adresie IP komputera może być pomocna przy diagnozowaniu problemów z połączeniem sieciowym.

Twój publiczny adres IP: 3.236.112.70

Dodatkowo przedstawione poniżej zewnętrzne serwisy pozwalają oszacować szybkość połączenia z siecią Internet w danym momencie.

www.speedtest.pl

www.speedtest.net

Porady na portalu wsparcia technicznego SowaSQL

Dla wygody naszych użytkowników utworzyliśmy dział "Rozwiązania" na naszym portalu wsparcia technicznego. Zapraszamy do skorzystania z tego działu, pozwala on także na interakcję w postaci komentowania i oceniania przedstawionych odpowiedzi.

Samodzielna aktualizacja oprogramowania użytkownika

Dla Państwa wygody uruchomiliśmy strefę o nazwie BIBLIOTEKA.

Jest to panel dla użytkowników systemów SOWA, korzystających z naszego
wsparcia serwisowego. W strefie BIBLIOTEKI można w łatwy i szybki sposób pobrać on-line aktualną wersję oprogramowania dla stanowiska użytkownika oraz sprawdzić elementy licencji i terminy obowiązywania umów na opiekę serwisową.
Zapraszamy do logowania się w dziale BIBLIOTEKA.

Po zmianie lokalizacji książki z wypożyczalni na czytelnię w programie obsługi wypożyczeń nadal jest oznaczenie wypożyczalni

Jeśli książka jest już udostępniona to nie wystarczy zmienić lokalizacji, ale także należy zmienić miejsce udostępnienia. Wymaga to wycofania książki z wypożyczalni (np wstrzymanie wypożyczenia) i ponownie udostępnić książkę. Najlepiej tę operację wykonać w kolejności: wycofanie, zmiana lokalizacji, ponowne udostępnienie. Operację ta może wykonać tylko osoba z uprawnieniami do wypożyczania i ubytkowania w obu lokalizacjach.

Obecnie w najnowszych wersja systemu Sowa2 operacja zmiany lokalizacji jest zablokowana w programie katalogowania dla egzemplarzy udostępnionych. Można ją wykonać tylko z programu wypożyczalni - ikona >|> zmień lokalizację egzemplarza. Wymagane są przy tym uprawnienia do ubytkowania i udostępniania książek we wskazanych lokalizacjach. 

 

Jak policzyć skatalogowane książki?

Jeśli chcemy policzyć wprowadzone do systemu woluminy to najlepiej wykonać zestawienie należące do grupy zestawień inwentarzowych - struktura zbiorów. Podaje ono m.in. liczbę egzemplarzy w każdym inwentarzu. Ponadto podaje wartości książek w tych inwentarzach, z podziałem na na rodzaje księgozbioru.

Jeśli chcemy policzyć wprowadzone do systemu Sowa2 dokumenty możemy wykonać zapytanie elementarne "szukaj w wybranym polu". Wybieramy typ rekordu "bibliograficzny" i oznaczenie pola "245Z". W polu wzorzec zawartości wpisujemy gwiazdkę - znak "*", a pole wzorzec złożony zostawiamy puste. Po wykonaniu zapytania otrzymujemy komunikat "Kolekcja zdalna zawiera ... rekordów".

W systemie Sowa1 liczenie dokumentów jest bardzo trudne ponieważ w zarówno serie jak i dokumenty wielotomowe oraz dzieła współwydane mają swoją reprezentację w bazie, co zwiększa liczbę zarejestrowanych dokumentów. 

Konfiguracja automatycznych powiadomień czytelnika

Ważne komunikaty dla czytelników, m.in.: przypomnienia, monity, są wysyłane bezpośrednio z systemu SOWA pocztą elektroniczną.

Aby skorzystac z tej funkcji biblioteka powinna posiadać konto pocztowe i znać parametry tego konta. Do konfiguracji potrzebne są:

 • adres e-mail
 • adres serwera SMTP (jest to serwer wysyłający pocztę)
 • sposób szyfrowania transmisji (zwykle dostępne są transmisje bez szyfrowania, zabezpieczone przez SSL albo przez TLS)
 • numer portu serwera SMTP
 • nazwa użytkownika
 • hasło użytkownika

Więcej na ten temat

Jak poprawić protokół ubytkowania?

Bezpośrednie poprawianie protokołu ubytkowania nie jest możliwe. Jeśli chcemy dodać lub usunąć egzemplarz z protokołu, należy go anulować. Egzemplarze przenoszą się z zakładki "przygotowane" do zakładki "wybrane" i tam dodajemy lub usuwamy egzemplarze. Po dokonaniu zmian należy ponownie przygotować protokół ubytkowania. Jeśli chcemy zmienić datę wpływu lub cenę egzemplarza np. ze względu na denominację, to można to zrobić poprawiając dane w programie katalogowania na formularzu danych inwentarzowych (zasobu). Dane te automatycznie są zmieniane w kolejnym wydruku protokołu.

Wszystkie te zmiany można wprowadzać dopóki protokół nie został ubytkowany.
Po ubytkowaniu protokołu nie ma możliwości jego poprawienia lub wycofania.

Czy można wypożyczać lub przyjmować zwroty książek podczas skontrum?

Minimalną jednostką biblioteczną, na której możemy wykonać skontrum jest inwentarz. W inwentarzu, na którym jest robione skontrum, podczas jego trwania nie może być żadnych zmian stanu egzemplarzy. W szczególnym przypadku możliwe jest przyjęcie zwrotów książek, odłożenie ich w osobnym miejscu i zarejestrowanie ich dopiero po zarejestrowaniu wszystkich innych książek. Jednak zawsze jest to potencjalnym źródłem sprzeczności.

Wznowienie wypożyczania po skontrum

Wypożyczanie można włączyć dopiero po zakończeniu wszystkich operacji związanych ze skontrum, łącznie z wydrukowaniem wszystkich arkuszy skontrowych, podsumowań, ubytkowaniem braków stałych i zgłoszeniem braków jako braki względne. Pierwsze wypożyczenie prakycznie unieważnia skontrum.

Kiedy można/należy wyzerować skontrum?

Operacja zerowania skontrum może być wykonana w dowolnym momencie między zakończeniem bieżącego skontrum, a rozpoczęciem następnego. Najbezpieczniej jest wyzerować skontrum bezpośrednio przed rozpoczęciem rejestracji książek do nowego skontrum, ponieważ eliminuje to przypadkowe rejestracje w bazie. Ponieważ pierwsze wypożyczenie unieważnia skontrum można je również zerować bezpośrednio po zakończeniu wszyskich operacji z nim związanych tj. wydrukowaniem wszystkich arkuszy skontrowych, podsumowań, ubytkowaniem braków stałych i zgłoszeniem braków jako braki względne.

Dlaczego na arkuszu skontrowym jest więcej niz 1000 egzemplarzy w podsumowaniu?

Sytuacja taka wynika ze stosowania w bibliotece numeracji tomów lub egzemplarzy jako elementu identyfikatora egzemplarza. Identyfikator ten składa się z oznaczenia inwentarza, numeru inwentarzowego i sekcji dodatkowej. Z reguły ostatnia sekcja jest pusta (trzy zera), jednak według starych metod katalogowania można było w tym miejscu wprowadzić numer tomu lub egzemplarza. Ponieważ arkusze skontrowe nie przewidują możliwości wprowadzenia więcej niż 1 egzemplarza z tym samym numerem inwentarzowym do jednej rubryki, to może się zdarzyć, że egzemplarze o takim samym numerze inwentarzowym są widoczne jako jedna pozycja na arkuszu, ale w podsumowniu uwzględniane są wszystkie egzemplarze z różnymi końcówkami.

Samodzielny zapis czytelnika on-line

Aktualna wersja systemu SOWA umożliwia czytelnikom samodzielne zakładanie kont w bibliotece on-line. Tożsamość czytelnika podlega ostatecznej weryfikacji podczas wizyty w bibliotece. Na koncie czytelnika dostępne są m.in. funkcje zdalnej rezerwacji i zamawiania wybranych pozycji. Warunkiem udostępnienia tej funkcji czytelnikom jest korzystanie z aktualnej wersji systemu SOWA oraz prezentowanie katalogu on-line.

Wiecej

Ochrona danych osobowych

Dla bibliotek korzystających z usługi hostingu i powierzających przetwarzanie danych osobowych (uruchomiona komputerowa wypożyczalnia) podpowiadamy szczegółowy zakres przetwarzanych danych osobowych:

 • nazwisko i imiona,
 • tytuł naukowy

 • PESEL,

 • data urodzenia,

 • adres stałego miejsca zamieszkania,

 • miejsce zatrudnienia lub nauki,

 • numer dowodu osobistego, numer legitymacji lub indeksu,

 • numer telefonu,

 • adres poczty elektronicznej.

program użytkowy systemu SowaSQL Premium

Dokumentacja użytkownika dla zintegrowanego klienta systemu SowaSQL Premium dostępna jest online poprzez portal wsparcia.

Bezpośredni adres:

https://wsparcie.sowasql.pl/support/solutions/articles/16000107062-instrukcja-obs%C5%82ugi-zintegrowanego-klienta-systemu-sowasql

administracja systemem SowaSQL

Szczegółowe informacje dla administratorów systemu bibliotecznego SowaSQL dostępna jest online TUTAJ.

obsługa księgozbioru

obsługa kartotek bibliograficznych

obsługa czasopism

moduł gromadzenia

import z plików

podstawowy program katalogowania

program obsługi inwentarzy

moduł prezentacji katalogu on-line: SOWA OPAC

Dokumentacja yy modułu jest dostępna TUTAJ.

obsługa wypożyczalni

zamawianie i rezerwowanie

obsługa skontrum

obsługa programu czytelni

SowaSQL

Szczegółowe informacje na temat zmian w systemie SowaSQL są dostępne na stronie dokumentacji technicznej. Aby przejść do strony z historią zmian w SowaSQL, kliknij TUTAJ

Pracujemy z naszymi użytkownikami w celu dalszego rozwoju systemu i dostosowaniu go do bieżących potrzeb bibliotekarzy i czytelników. W tym celu stworzyliśmy dział "Propozycje zmian i nowych funkcjonalności" na forum naszego portalu wsparcia technicznego. Zbieramy tam informacje o oczekiwanych rozwiązaniach, dajemy możliwość dyskusji oraz głosowania na poszczególne zmiany.

SOWA OPAC

SOWA OPAC, czyli katalog biblioteczny online, jest przeznaczony przede wszystkim dla czytelników, dlatego informacje o jego rozwoju i zmianach oddzieliliśmy od informacji technicznych dotyczących zmian samego systemu SowaSQL.

Szczegółowe informacje o nowościach i zapowiedziach zmian w SOWA OPAC udostępniamy w działach "Ogłoszenia" i "Zapowiedzi" naszego forum na portalu wsparcia technicznego. Zapraszamy do rejestracji i subskrypcji informacji o nowych wiadomościach w tych działach.

Nasza strona na Facebooku
SOKRATES-software Leszek Masadyński
ul. Warszawska 92A
61-047 Poznań

tel: +48 61 656 44 10